Styrelsen och funktionärer

Adress: Vickergatan 31 , 118 61 Stockholm

Email: arstalundensbk@gmail.com

59.306613, 18.058997


Allan Gustafsson: Ordförande

Niklas Gårdfeldt Leavy: Vice ordförande

Andreas Behrendtz: Kassör

Vice kassör: vakant

Daniel Nilsson: Sekreterare

Patric Loqvist: Varvschef

Sorin Kovacs: Vaktchef

Göran Bellanitsky: Hamnchef

Funktionärer

Reijo Leinonen: Klubbholmen-ansvarig

Marie Hedenström: Hamnkapten

Eva Wennberg: Hamnkapten

Anne-Sofie Videfors: Miljöansvarig

Kristian Lundkvist: Revisor

Martin Arnér: Revisor

Zelal Bal: Valberedning

Jonny Winblad: Valberedning