Välkommen till Årstalundens båtklubb


    Bli medlem i Årstalundens båtklubb!

    Vill du ha båtplats och medlemsskap i Årstalundens båtklubb? Ansök genom att registrera dig på SMBFs register och betala in köavgiften. Vi tar årligen in flera nya medlemmar.

    OBS båtar som inte har godkänd bottenbehandling (eller omålad) kommer ej antas som medlemmar. Maxstorlek på båt är: 9m x 3m