Upptagning 2022

Upptagning 2022 sker lördagen den 8 oktober. Information om förberedelser samt mer information kring själva upptagningen kommer via mejl till båtägare.